Kvad & Dikt

Litt fra diktet "Loketretten"

Skade kvad:

49.

"Alt lett fell for, Loke!

Men lengre du ikkje

skal leike med lausom hale;

gudane triv deg,

dei bind deg med tarmom

til kallege sonen, til sverd."

 

Loke kvad:

50.

"Um gudane triv meg,

og dei bind meg med tarmom

til kallege sonen, til sverd:

den fyrste og siste

var eg framme i striden

den gongen med Tjasse treiv."

 

Skade kvad:

51.

"Um den fyrste og siste

du var framme i striden

den gongen dé Tjasse treiv:

frå mine vangar

og vé det skal

kalde råder deg koma."

 

hits